VRI Troms

Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet "Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI"

     

Om VRI Troms

Organisering

Virkemidler

Kontakt oss

Aktuelle linker

Suksesshistorier

Faktaark (pdf.)

VRI NORGE

Faktaark (pdf)

Hjemmeside

VRI-foredrag

 

 

 

Suksesshistorier

 

         

 

 

 

     
 

- webmaster -