VRI Troms

Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet "Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI"

     

Om VRI Troms

Organisering

Virkemidler

Kontakt oss

Aktuelle linker

Suksesshistorier

Faktaark  (pdf.)

VRI NORGE

Faktaark (pdf)

Hjemmeside

VRI-foredrag

 

 

Organisering

VRI Troms har en styringsgruppe oppnevnt av Troms fylkeskommune.

Den daglige ledelse av VRI-Troms ivaretas av VRI-koordinator Inga Ingebrigtsen. 

Styret består av:

 1. Ann Kristin Edvardsen, NHO Troms (leder av VRI-styret)

 2. Asbjørn Rasch (Troms fylkeskommune)

 3. Randi Abrahamsen (Innovasjon Norge, Troms)

 4. Reidun Traasdahl Nilsen (Visit Snowman, Målselv)

 5. Jan Roger Iversen - Universitetet i Tromsø og Aksjonsprogrammet (UiT, Norut, Norinnova)

Vara: 

 1. Trond Skotvold (NHO Troms)

 2. Anne Hjortdahl (Troms fylkeskommune)

 3. Marit M Dahle (Universitetet i Tromsø)

 4. Børge Hemmingsen (Innovasjon Norge)

 5. Svein Henriksen (Hydra Tidal Energy Technology AS)

Prosjektbeskrivelsen for VRI Troms (2011 - 2013) vil bli lagt ut når den er behandlet i Norges forskningsråd

Følgende organisasjoner deltar i VRI-konsortsiet i Troms:

 • Halti Næringshage

 • Høgskolen i Harstad

 • Innovasjon Norge Troms

 • Kunnskapsparken Nord AS

 • LO Troms

 • NHO Troms

 • Nofima AS

 • Norinnova AS

 • Norut Tromsø AS

 • Næringshagen Målselv

 • Senja Næringshage

 • Sintef Nord AS

 • Troms fylkeskommune

 • Universitetet i Tromsø
   

 

         

 

 

 

     
 

- webmaster -