Bedrifter kan søke om midler til 2-4 års prosjekter med oppstart i 2017. 

Også i år er det mulig å sende inn skisse. Dette er frivillig, men Forskningsrådet vil sterkt oppfordre alle potensielle søkere til å sende inn kortfattede prosjektskisser. En skisse gir underlag for dialog med Forskningsrådet før den endelige søknadsfristen. Jo tidligere søkerne sender inn skissene sine, dess grundigere tilbakemelding kan de få.

Søknadsfristen er 12. oktober. Les mer her. Utlysningen finner du her