Til startsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnmark

      "      

Troms

     "      

Nordland

     "    

Tromsø 

Bodø 

Konjunktur-barometer for Nord-Norge

Forskningsrådets ordninger for bedrifter

Patentstyrets kurs

Les

Innovasjons-bloggen

 

 

Kronikker og uttalelser 


 

Nedenfor finner du kronikker, intervjuer, kommentarer, uttalelser og faglige innslag på temaet innovasjon, regional utvikling og forholdet mellom undervisning, forskning og næringsliv i landsdelen. Har du noe du mener bør på nett, kan du sende det hit.

Regionreformen

Oslo-regionen dominerer stadig meir, og blir nesten dagleg forstørra gjennom enorme investeringar i jernbane og motorvegar. Samtidig har regjeringa redusert fylkeskommunane sine midlar til regional utvikling, noko som ikkje akkurat gjer det lettare å få til ei desentralisert utvikling

(13. mai 16) Nils Aarsæther, professor i samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Blå bioøkonomi - ny motor i norsk økonomi

Det er bioteknologikompetanse i verdensklasse, fornybare marine ressurser, kultur for entreprenørskap, samt tilgjengelig fysisk infrastruktur, som tilsier at Tromsø med bedrifter og FoU-miljø kan være et sentrum for den blå bioøkonomien.

(30. mars 16) Edel Elvevold, professor, UiT Norges Arktiske Universitet. Elin Kolsvik, daglig Leder, Biotech North. Eirik Lundblad, direktør, Arctic Biodiscovery Centre. Les mer her

Kommunereformens bakside 

Kan samfunnet vinne noko på å sende halvparten av alle folkevalde heim? Blir det betre lokaldemokrati når det er færre som får delta? Desse spørsmåla er ikkje blitt tatt på alvor i reformarbeidet som er sett i gong for å redusere antalet kommunar i Norge.

(17. februar 16) Nils Aarsæther, professor i samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Nord-Norge trenger ingen hovedstad

Vi trenger ikke være enige om alt. Vi trenger ingen regionhovedstad. Vi trenger ikke male et virkelighetsbilde der det meste er likt og harmonisk fra Brønnøysund til Kirkenes. Vi trenger ikke late som at vi ikke synes det er godt når din hjemstedklubb vinner over rivaler i nord. Men i arbeidet for å utvikle Nord-Norge, må vi unngå de fallgruver som ligger langs veien.

(4. februar 16) Roger Ingebrigtsen, Daglig leder, Agenda Nord-Norge. Les mer her

Store muligheter - vilje og samhandling avgjør!

Det er ingen som bevilger oss eller gir oss en posisjon; vi må selv innta den.

(16. desember 15) Arne Erik Holdø, avtroppende rektor, Høgskolen i Narvik/ Kommende Campus Narvik. Les mer her

En nordnorsk stemme

Vi er stolte over å være de øverste folkevalgte for mulighetenes landsdel - Nord-Norge. Det er verv som forplikter.

(2. november 15) Cecilie Myrseth, fylkesrådsleder i Troms, Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland og Runar Sjåstad, fylkesordfører Finnmark. Les mer her

Ni grunner til at vi tror på vekst i Narvik-regionen

Visste du at folketallet i Narvik har økt med 400 på tre år, at byen har skapt 600 nye arbeidsplasser siden 2008 og har 0,3 prosent lavere arbeidsledighet enn i resten av Norge?

(29. oktober 15) Anders Horne, Fremover. Les mer her

Hvor viktig er reiselivsnæringen?

Interessant nok ser det ut til at små opplevelsesprodusenter ligger i fronten med hensyn til utviklingen av nye og innovative reisleivstilbud.

(25. oktober 15) Øystein Jensen, professor UiS og Kåre Skallerud, professor UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Et løft for reiselivet

Det er et paradoks at reiseliv og kreative-/ kulturbaserte næringer ikke når opp i programmer som Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) og Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

(1. juli 15) Einar Lier Madsen, prosjektleder, Nordlandsforskning, Dorthe Eide, førsteamanuensis, Universitetet Nordland og Nina K. Prebensen, professor, UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Ikke ødelegg fiskerisamfunnene!

Liberal markedstenkning innpakket i fagsjargong er gjennomgående i Tveteråsutvalgets rapport. Alt som kan tenkes å begrense fri flyt, blir sett som negativt. En kunne forvente at utvalget hadde undersøkt erfaringene med individuelle omsettelige kvoter fra andre land. De viser nemlig at denne måten å regulere på, gir  konsentrasjon, spekulasjon, fiskere som blir leilendinger, fiskerisamfunn som mister sitt eksistensgrunnlag, osv.

(16. april 15) Svein Jentoft, professor, Norges fiskerihøgskole v/UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Universiteter og næringsliv må snakke samme språk 

En ting er å treffes. Noe annet er å holde ut med hverandre.

(7. april 15) Intervju med forskingsleder Martin Gjelsvik (IRIS) og prof. Arne Isaksen (UiA) i Forskerforum. Les mer her

Ikke ødelegg fiskerinæringen! 

Sør-Tromsregionen er med i det nasjonale Utviklingsprogrammet for byregioner. Man vil øke kunnskapen om regionens muligheter, skape bedre regionalt samspill og styrke vekstkraften. Norut har sammen med Østlandsforskning identifisert flere utfordringer og faktorer som vil være viktige når man skal få til vekst.

(31. mars 15) Svein Jentoft, professor, Norges fiskerihøgskole v/UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Vekst i Sør-Troms?

Sør-Tromsregionen er med i det nasjonale Utviklingsprogrammet for byregioner. Man vil øke kunnskapen om regionens muligheter, skape bedre regionalt samspill og styrke vekstkraften. Norut har sammen med Østlandsforskning identifisert flere utfordringer og faktorer som vil være viktige når man skal få til vekst.

(16. mars 15) Toril Ringholm, seniorforsker Norut, Heidi Rapp Nilsen, seniorforsker Norut, Eirik Mikkelsen forskningssjef Norut. Les mer her

Universitetet skal tjene folket

UiT Norges arktiske universitet (UiT) har forandret Nord-Norge. Vi har lyktes med å øke kompetansen i arbeidsstyrken i nord og å styrke kunnskapen i landsdelen. Bare på 2000-tallet har andelen av arbeidsstyrken i Nord-Norge som har høyere utdanning, økt fra 17 prosent til 25 prosent.

(25. feb. 15) Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Arktiske Alta

Innenfor næringsliv er reindrift, akvakultur og reiseliv sektorer hvor Alta kan ta nasjonale roller

(23. feb. 2015) Nils Arne Johnsen, Arktisk direktør i Rambøll as Les mer her

En verdiskapende sjømatnæring

Tveteråsutvalget bygger på en rekke uholdbare myter om verdiskapning og konkurransekraft i sjømatindustrien som må korrigeres.

(17. jan. 2015) Torbjørn Trondsen, professor fiskerimarkedsføring, Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet og styremedlem Kystens Tankesmie AS, Steinar Eliassen administrerende direktør Norfra AS og styremedlem Kystens Tankesmile AS. Les mer her

Satser i Nordland!

Jeg tror vi nordlendinger skal vokte oss vel for å snakke ned nordnorsk samarbeid som virker. Naturlige interessemotsetninger blir lett til lokaliseringskamper. Det skygger for faglige argumenter, og taper kan til syvende og sist bli antall uteksaminerte ingeniører, samt oss som geografisk har arbeidssted midt imellom parter med interessemotsetninger.

(10. jan. 2015) Arne Erik Holdø, rektor, Høgskolen i Narvik. Les mer her

Tvangsekteskap er ikke løsningen for Nord-Norge

Nordland fylkeskommune har som uttalt mål å revitalisere samarbeidet mellom de nordnorske fylkene. Men ikke egentlig, viser det seg. Nordland fylkeskommune uttaler også at den ønsker å styrke ingeniørutdanningen i Nord-Norge. Men ikke egentlig, viser det seg.

(31. jan. 2015) Lasse Jangås, samfunnsredaktør i Nordlys. Les mer her

Tveterås gir mindre verdier i fiskeriene 

Like før jul la det regjeringsoppnevnte Tveterårsutvalget fram sin innstilling om framtidig organisering av norsk sjømatindustri. Tankene i innstillingen er ikke nye, problemstillingene har vært reist mange ganger tidligere, men forslagene går mye lenger enn det som hittil har vært fremmet.

(10. jan. 2015) Torbjørn Trondsen og Svein Jentoft, professorer ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet. Les mer her

Staten raner kystfolket

Fisken skal over på private grådige hender. Spekulasjon i fiskerettigheter bidro sterkt til finansbobla som sprakk i 2008. Da islendingene skjønte forskjellen på finanskapital og realkapital, ville et flertall på Alltinget reversere privatiseringen av fisk i islandsk farvann. Da var det for seint. «Det finnes ingen angreknapp»

(3. des. 2014) Aina Nilsen, Fiskeribølgen. Les mer her

Hvem eier torsken om 50 år?

Privatisering av fiskerirettigheter er irreversible. Havlandet Norge må våkne før det er for sent. 

(27. nov. 2014) Bente Aasjord, statsviter og skribent. Les mer her

Fotnote til den store universitetskrigen

På 1970-tallet var konspirasjonsteoriene populære. Dessverre har de dukket opp igjen på 2010-tallet, i stor grad drevet fram av “de to elefantene i rommet”, nemlig redaktørene for henholdsvis Nordlys og Avisa Nordland, som pisker opp stemningen og serverer urimelige påstander fra begge byer. 

(17. sept. 2014) Bjørn Hersoug, professor UiT / Norges fiskerihøgskole. Les mer her

Kvalitet i forskning - UiT leverer

Biologimiljøet ved UiT har størst gjennomslagskraft av alle norske biologimiljøer. Innen kjemi og innen landbruk, fiskeri og skogbruksfag er vi nest best i landet. Forskere ved Universitetssykehuset Nord-Norge (som i de fleste tilfeller har hoved- eller bistilling ved UiT) leverer forskning som kun står tilbake for Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

(5. sept. 2014) Rektor Anne Husebekk og prorektor Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Samarbeid gir konkurransekraft

Regjeringen skal tegne det norske utdanningskartet på nytt for å heve kvaliteten og øke robustheten i utdanning og forskning.

(26. aug. 2014) Rektor Anne Husebekk og dekan Morten Hald , UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Fusjoner i høyere utdanning

Regjeringen vil våren 2015 legge fram en stortingsmelding om den framtidige strukturen i universitets- og høgskolesektoren. De gjenværende høgskolene kan bli nødt til å tone flagg. Hvem vil de alliere seg med?

(19. aug. 2014) Peter Arbo, professor, UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Kunnskapskartet tegnes

Det vil bli krevende for mange små læresteder å leve opp til de stadig høyere kravene til kvalitet. For at elevene i norsk skole skal lære mer, vil regjeringen at lærerutdanningen skal bli en femårig master.

(16. aug. 2014) Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Les mer her

Nordnorsk universitets- og høgskolestruktur

I sommer har det vært flere innlegg om oppdraget fra kunnskapsministeren til universiteter og høgskoler om å vurdere sin plass i en sektor med færre institusjoner, der målet er å heve kvaliteten i høyere utdanning og forskning.

(30. juli 2014) Rektor Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

En tragedie og skam for norsk nordområdepolitikk

Avslaget som Norterminal har fått for olje-omlastning uten for Kirkenes, føyer seg inn i rekken av norsk uforutsigbarhet

(6. juli 2014) Rune Rafaelsen, sekr.leder i Barentssekretariatet. Les mer her

Malurt i det i det bioteknologiske begeret

Den nasjonale satsingene innen marin bioteknologi har i all hovedsak foregått i grunnforskningsmiljøene med begrenset tilgang på kompetent og risikovillig kapital. Er dette tilstrekkelig? 

(22. mai 2014) Ivan C. Burkow, konsernsjef Nordut. Les mer her

Det er ikke grenser for hvor trist og vondt der er med oljeaktivitet i nord 

Det er mye som er vondt og trist i nord. Det er nesten ikke til å leve med. Hvor skal dette ende? 

(31. mars 2014) Innlegg i Nordlys, Geir Seljeseth, Norsk Olje og Gass i Nord-Norge. Les mer her

Politikk for regionens forskning

Forskningsrådets regionale policy bygger på en bred forståelse av den betydning som regionale innovasjonssystemer har for innovasjon og utvikling.

(29. mars 2014) Kronikk i Nordlys, Jarle Aarbakke, prof., UiT Norges Arktiske Universitet. Les mer her

Røkke-selskapene har brukt mange metoder for å slippe unna forpliktelsene.

De har laget falske sedler som viser leveranser. Hvem skal eie ressursene som alltid har utgjort livsgrunnlaget til kystbefolkningen?

(20. feb. 2014) Kommentar i Nordlys, Morten Strøksnes - journalist. Les mer her

Bidrar NRK til å sementere stereotypier om nord og om Finnmark?

(7. jan. 2014) Kronikk i Nordlys, Skjalg Fjellheim, kommunikasjonssjef i Norut. Les mer her

 2013

Canada har kastet loddet. Utenriksminister Brende bør ta utfordringen. Det er tid for et nytt arktisk grep.

Spørsmålet er: Hvem er Arktis?

(11. des. 2013) Kronikk i Nordlys, Bente Aasjord, statsviter og skribent. Les mer her

Hva slags forskning er etisk forsvarlig?

Universitetene må stå imot statens subsidiering av lite fremtidsrettet petroleumsforskning. Deres uavhengighet trues av samrøre med både stat og næringsliv.

(2. des. 2013) Kronikk i Aftenposten, Morten Tønnessen førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger. Les mer her

Jakten på nordnorsk definisjonsmakt

En miljørobust utvikling av landsdelens rike ressursgrunnlag krever kunnskap og innovasjonskraft av internasjonal klasse, men viljen til suksess må forankres i nord.

(23. nov. 2013) Kronikk i Nordlys, Ivan C. Burkow, konsernsjef Norut. Les mer her

Vil skape et nordnorsk "Sintef"

Tiden er inne for å våge å tenke stort. Nord-Norge trenger sitt eget "Sintef".

(20. sept. 2013) Kronikk i Nordlys, Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet, og Ivan C. Burkow, konsernsjef i Norut. Les mer her (pdf.)

Med tro på kulturnæringen

Det som kjennetegner kulturnæringsutøvere er høy kreativitet og et stort personlig engasjement i yrket. Her har andre næringer mye å lære.

(9. sept. 2013) Kronikk i Nordlys, Bjørn Eirik Olsen, daglig leder Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Les mer her

Forkynne eller formidle?

God formidling av forskning stiller krav til formidlingsevnen,. Hva som skal formidles er viktig, men langt viktigere er hvordan man gjør det.

(4. sept. 2013) Kronikk i Nordlys, Paul Wassmann, professor i marin systemøkologi ved UiT Norges arktiske universitet. Les mer her

Nord-Norge bygges med kunnskap

Utvikling av teknologi og næringsrettet forskning må foregå i vår egen landsdel. Derfor må nordområdeprosjektet revitaliseres etter valget

(4. sept. 2013) Kronikk i Nordlys, Ivan C. Burkow, konsernsjef Norut (Northern Research Institute). Les mer her

Innovasjon på norsk 

Aftenposten har i sommer en serie om innovasjon. Det er et prisverdig tiltak for å øke interessen for og kunnskapen om innovasjon. Men innholdet i Aftenpostens serie kan dessverre bidra til et forenklet og noe skjevt bilde om hvordan innovasjoner skjer i næringslivet.

(7. aug. 2013) Kronikk, Arne Isaksen, professor ved UiA. Les mer her

Det store behovet for ingeniører 

I en tid da det er stor vekst i nordnorsk næringsliv og industri ligger det store utfordringer for både næringsliv og akademia

(1. juli 2013) Kronikk, Terje F. Olsen, instituttleder for ingeniørvitenskap og sikkerhet (ISS) v/Universitetet i Tromsø / Norges Arktiske Universitet Anne Husebekk - påtroppende rektor UiT - Norges Arktiske Universitet. Les mer her

Hvem skal gjøre jobben i nord?

Boliger, kompetanse, kommunikasjoner og inkludering er nøkkelfaktorer for å skape attraktive arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge.

(26. juni 2013) Kronikk, Toril Ringholm og Vigdis Nygaard, seniorforskere ved Norut (Northern Research Institute). Les mer her

Vi trenger flere helsearbeidere og MH2

Landsdelen skriker etter mer helsepersonell, men vi kan ikke utdanne flere fordi vi ikke har plass til flere studenter.

(24. juni 2013) Kronikk, Anne Husebekk - dekan Helsefak og påtroppende rektor Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges Arktiske Universitet (NAU), Jarle Aarbakke, rektor UiT /NAU og dekan Arnfinn Sundsfjord, prodekan Helsefak, UiT/NAU. Les mer her

Kunnskap gir muligheter 

Det blir viktig for UiT å fylle betegnelsen "Norges Arktiske Universitet" med et innhold som både sikrer at vi styrker UiTs posisjon.

(21. juni 2013) Kronikk, Anne Husebekk - påtroppende rektor UiT - Norges Arktiske Universitet, Kenneth Ruud - påtroppende prorektor forskning UiT-Norges Arktiske Universitet og Wenche Jakobsen - påtroppende prorektorutdanning UiT-Norges Arktiske Universitet. Les mer her

Kjemper vi om de beste hodene?

Å bygge trygghet er en essensiell oppgave når man arbeidsplasser skal kjempe om de beste hodene i rekrutteringen av nye medarbeidere.

(17. juni 2013) Kronikk, Marit Helene Pedersen - regiondirektør NHO Finnmark, Odd Henriksen - regiondirektør NHO Nordland, Linn Sollund-Walberg - seniorrådgiver Bedriftskompetanse, Vidar Haukebøe - HR-leder Statoil og Morten Hald - dekan Fakultet for naturvitenskap og teknologi UiT. Les mer her

Det arme nord

Nord-Norge-bildene må byttes ut, både i nord og i sør. For har vi det egentlig så dårlig som mange vil ha det til?

(16. juni 2013) Kronikk, Bente Aasjord, statsviter og skribent. Les mer her

Når skal vi spille på lag?

Nord-Norge trenger en ny generasjon politikere som kan avslutte bygdekrangelen og bygge tillit over fylkesgrensene.

(14. juni 2013) Kronikk, Ivan C. Burkow,  konsernsjef Norut (Northern Research Institute). Les mer her

Kreativitet og kontroll

Etter to uker med daglige oppslag i Nordlys spør vi oss: Hva skal Nord-Norges viktigste institusjon måles på?

(7. juni 2013) Kronikk, Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø. Les mer her

Kompetanseinnvandring i nord

Er vi flinke nok til å tiltrekke oss arbeidsinnvandrere med den rette kompetansen? Og vil flinke folk komme så langt nord som til Tromsø?

(5. juni 2013) Kronikk, Paul Chaffey - Abelia, Grete Kristoffersen - Næringsforeningen i Tromsøregionen, Mathilde Fasting - Civita og Kristin Omholt-Jensen - prosjektleder. Les mer her

Er innovasjon oppskrytt?

EU-kommisjonen har igjen rangert Norge som en innovasjonssinke i Europa. Denne plasseringen er neppe det vi bør bekymre oss mest for i innovasjonspolitikken.

(23. mai 2013) Kronikk, Espen Solberg, spesialrådgiver i NIFU. Les mer her

Fredsfronten i nord

Det er på tide å hente krigens hendelser i Nord-Norge frem fra glemselen og bruke kunnskapen aktivt inn i vår tid.

(21. mai 2013) Kronikk i Nordlys, Torgeir Knag Fylkesnes, sentralstyremedlem i SV og Jens Revold, styremedlem Narvik-senteret. Les mer her

Miljøaktivisme i dagens Russland

Er det plass for miljøaktivister i dagens Russland? Eller blir man parkert på sidelinja om man mottar penger fra utlandet?

(12. mai 2013) Kronikk i Nordlys, Jørn Holm-Hansen, seniorforsker i NIBR. Les mer her

Ressurspolitikken utarmer kysten

Mens regjerningen i ord har satset på Nordområdene, er kystbosettingen underminert ved at en økende andel av fiskerettighetene er flyttet fra nord til sør

(6. mai 2013) Kronikk i Nordlys, Torbjørn Trondsen - Dr. i fiskerifag, professor markedsføring UiT, Arne Luther - tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Finn Nilsen - fiskerikandidat og tidligere direktør i Fiskerikreditt og Peter Th. Ørebech - professor ifiskerirett UiT. Les mer her

Observer jorda!

Ei fersk stortingsmelding vil legge rammene for korleis romnæringane skal utvikle seg i Noreg - og i Tromsø.

(1. mai 2013) Kronikk i Nordlys, Pål Julius Skogholdt, daglig leiar ved Senter for fjernmåling. Les mer her

Samarbeid gir resultater

Godt samarbeid og målretta jobbing med vinterturisme er i ferd med å bli en kommersiell suksess i hele Troms og deler av Nordland.

(26. april 2013) Kronikk i Nordlys, Børre Berglund, prosjektleder ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser. Les mer her

Aldri mer 18 april 

Da kystflåtens fiske etter torsk nord for 62. breddegrad ble stoppet i 1989, betydde det et endelig farvel med den åpne fiskeriallmenningen.

(17. april 2013) Kronikk i Nordlys, Bjørn-Petter Finstad og Petter Holm, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø. Les mer her

Mineral-milliarder

Miljøverndepartementet vurdrer for tiden to metallgruveprosjekter som belyser målkonfliktene i regjerningens nye mineralstrategi.

(15. april 2013) Kronikk i Nordlys, Harald Bergland, Dr.polit, Kvalsund. Les mer her

Fysikk og teknologi i Tromsø

Mange av de teknologiske nyvinningene som radikalt har endret vår hverdag de siste tiårene, er resultat av forskning innen fysikk

(12. april 2013) Kronikk i Nordlys, Torbjørn Eltoft, instituttleder for fysikk og teknologi, UiT. Les mer her

Hvor tok nordområdesatsingen veien?

Effektene av en manglende infrastruktur gjelder ikke bare dagen i dag. Verre blir det når mangel på infrastruktur hindrer framtidig vekst. 

(11. april 2013) Kronikk i Nordlys, Ivan C. Burkow, konsernsjef Norut. Les mer her

UiT utdanner flere ingeniører

Det påligger Universitetet i Tromsø et stort ansvar å sørge for at flere unge tar utdanning innen realfag og teknologi i årene som kommer.

(8. april 2013) Kronikk i Nordlys, Morten Hald, dekan Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT og Inger Johanne Lurås, prodekan utdanning ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT. Les mer her

Offentlig, privat eller begge deler

Prioriteringen av offentlige helsekroner bør styres av den offentlige helsetjenesten som har den helhetlige oversikten

(3. april 2013) Kronikk i Nordlys, Pia Svensgaard, Arbeiderpartiet.  Les mer her

Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet er et resultat av fusjonen mellom UiT og HiF. Hva vil dette bety for universitetets posisjon?

(27. mars 2013) Kronikk i Nordlys, Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø. Les mer her

Ta Barentshavet tilbake, Putin!

Fra flere hold i Russland kommer det kritikk mot delelinjeavtalen. Men den er verken farlig eller særlig oppsiktsvekkende.

(24. mars 2013) Kronikk i Nordlys, Geir Hønneland, forskningsleder Fridtjof Nansens Institutt og professor II, UiT. Les mer her

Demokrati fra en utkant

En ny statsminister skal finne et nytt fotfeste for Grønland i det sikkerhetspolitiske brennpunkt for globale økonomiske interesser

(17. mars 2013) Kronikk i Nordlys, Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys. Les mer her

Tromsø i verdenstoppen

Bevisst satsing har utviklet nye bedrifter i Tromsø som selger avansert teknologi som er helt i verdenstoppen.

(12. mars 2013) Kronikk i Nordlys, Karl-Johan Jakola, ansvarlig partner Norinnova Forvaltning AS. Les mer her

Lys framtid for torskenæringa

Islandsk saltfisk er hvitere og av bedre kvalitet enn den norske. Hva er det islendingene gjør bedre enn oss?

(11. mars 2013) Kronikk i Nordlys, Magnar Pedersen, divisjonsdirektør i Nofima. Les mer her

Farlig medisin

Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes – permanent, eller i alle fall til neste generasjon har fått tenkt seg om, og har bedre metoder og mer virkelig kunnskap.

(8. mars 2013) Kronikk i Nordlys, Rolf Seljelid, forfatter og professor ved UiT. Les mer her

Mer enn et politisk spørsmål

Et viktig spørsmål om oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er hvilken rettslig betydning miljøhensyn og miljørettslige prinsipper har.

(4. mars 2013) Kronikk i Nordlys, Ulrikke Jakobsen, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT. Les mer her

Verdens økonomiforum og Arktis

Verdens økonomiforum holdt sitt årlige toppmøte i Davos sist måned. Der stod Arktis på dagsorden.

(21. feb. 2013) Kronikk i Nordlys, Jan-Gunnar Winter, direktør Norsk Polarinstitutt og leder Framsenteret. Les mer her

Marin bioteknologi i verdensklasse 

Denne uka samles representanter fra vitenskap, industri og investormiljøer i Tromsø for å bli oppdatert på utviklingen innen marin bioprospektering. 

(18. feb. 2013) Kronikk i Nordlys, Ernst Kloosterman - leder BioTech North, Trond Ø. Jørgensen - direktør MabCent og professor, UiT og Unn Sørum - leder MABIT. Les mer her

Lofoten - "the missing link"

Skal kampen om LoVeSe vinnes trengs det en helt annen mobilisering og organisering i befolkningen.

(12. feb. 2013) Kronikk i Nordlys, Jens Ingvald Olsen, kandidat for Rødt Troms til stortingsvalget 2013. Les mer her

UiT og nye muligheter i nord

Videreføring og videreutvikling av Universitetet i Tromsø sin rolle som kraftsenter for forskning og utdanning i nord blir viktig i årene som kommer.

(8. feb. 2013) Kronikk i Nordlys, Anne Husebekk - professor og rektorkandidat ved UiT, Wenche Jakobsen - universitetslektor og prorekotorkandidat ved UiT og Kenneth Ruud - professor og prorektorkanidat ved UiT. Les mer her

Universitetet i Tromsø - hva nå?

UiT bør i årene som kommer utvikles slik at det i enda større grad fremstår som et helhetlig breddeuniversitet. I denne kronikken presenterer «Team Jenssen» seg, et av to team som er kandidater til ny toppledelse ved Universitetet i Tromsø.

(6. feb. 2013) Kronikk i Nordlys, Synnøve Jenssen - professor og rektorkandidat ved UiT, Øyvind Ravna - professor og prorektorkanidat ved UiT og Jan H. Rosenvinge - professor og prorektorkandidat ved UiT. Les mer her

Lofoten - "the missing link"

Skal kampen om LoVeSe vinnes trengs det en helt annen mobilisering og organisering i befolkningen.

(12. feb. 2013) Kronikk i Nordlys, Jens Ingvald Olsen, kandidat for Rødt Troms til stortingsvalget 2013. Les mer her

Oljebransje uten bremser

AI 1988 måtte Statoil-ledelsen gå av på grunn av kostnadsfiaskoen på Mongstad. Men festen i oljebransjen har foregått til tross for gigantiske budsjettsprekk.

(30. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, John Gustavsen, forfatter og frilansejournalist. Les mer her

Fem utfordringer for Arktisk Råd

Arktisk Råd er en suksess. Viktige spørsmål som klimaendringer og skipsfart er grundig analysert. Nå venter nye og mer grunnleggende utfordringer.

(29. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Alf Håkon Hoel, regiondirektør  Havforskningsinstituttet. Les mer her

Fiskeri og sjøfart hand i hand

De kommende årene vil rekrutteringsbehovet for sjøfolk i nord bli særlig stort. Vi trenger flere hundre flere sjøfolk for å dekke behovet.

(27. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Odd Jarl Borch, professor Handelshøgskolen i Bodø .- Univ. i Nordland og professor II ved Univ. i Tromsø. Les mer her

Med jobben på flyttelasset

Er stedsuavhengig arbeid en mulig strategi for tilflytting og utvikling av et mer variert arbeidsmarked i små samfunn i nord?

(22. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Ulrike Naumann - prosjektleder for «Stedsuavhengige arbeidsplasser», Ragnvald Storvoll - Ph.d.-stipendiat Studiesentret Finnsnes/UiT og Marit Alvig Espenes - daglig leder Dyrøyseminarsenteret KF. Les mer her

Norge sett fra Nordpolen

Politisk retorikk uten konkret innhold er som skrevet står, skrift i sand. Men det betyr ikke at fortellinger og visjoner ikke har stor betydning i politikken.

(21. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Einar-Arne Drivenes, professor i historie ved UiT og leder av forskningsprosjektet Norsk polarpolitikk 1870-2014. Les mer her

Sosial dumping inn i Arktis

Grønland opplever enorm interesse fra investorer i Europa, USA og Kina. De har alle forelsket seg i de grønlandske naturressursene.

(20. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys. Les mer her

Arktis - islandske refleksjoner

Global oppheting og issmelting rundt Arktis innebærer en rekke trusler mot økosystemet - trusler som vi ennå ikke har kunnet definere til bunns.

(18. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Steingrimur J. Sigfússon, industri- og innovasjonsminister i Island. Les mer her 

Utfordringer i et stabilt Arktis

Samarbeidet i Arktis er godt. Samtidig finnes flere utfordringer, ikke minst når det gjelder styringsformer og sikkerhet.

(14. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Rolf Tamnes, professor, Institutt for forsvarsstudier. Les mer her

Kunnskap er nøkkelen

Norge skal være ledende på kunnskap i nord. Det er avgjørende for å forstå utviklingen og for å skape verdier og arbeidsplasser.

(13. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Espen Barth Eide, Utenriksminister (AP). Les mer her

Politikk og marine ressurser i nord

Om ei uke samles politikere, forskere, næringslivsfolk og andre i Tromsø for å diskutere geopolitikk og marine ressurser i nord

(11. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Salve Dahle, styreleder Arctic Frontiers og Reinhold Fieler, konferansesjef Arctic Frontiers. Les mer her

Fra kald krig til samarbeide

I dag er det 20 år siden Kirkeneserklæringen – selv grunnlaget for Barentssamarbeidet – ble underskrevet. Hva står vi igjen med, og hva venter?

(10. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Rune Gjertin Rafaelsen, sekretariatsleder Barentssekretariatet. Les mer her

Cruise mot nord 

Kun én prosent av den europeiske cruisetrafikken går hit nord. Det er et godt utgangspunkt for å skape vekst for cruisedestinasjoner i Nord-Norge og på Svalbard.

(8. jan. 2013) Kronikk i Nordlys, Erik Joachimsen, daglig leder Cruise Nord-Norge og Svalbard (CNNS.no). Les mer her

 

 2012

Vi går dypere og bredere

2012 var et godt år for Universitetet i Tromsø. Det er et godt utgangspunkt for å gjøre 2013 enda bedre.

(28. des. 2012) Kronikk i Nordlys, Jarle Aarbakke, rektor Universitetet i Tromsø. Les mer her

Nord i tåkeheimen

Endringene i nord skjer så raskt at forskning og kunnskapsbasert forvaltning lett kan bli hengene etter i utviklingen.

(26. des. 2012) Kronikk i Nordlys, Jan-Gunnar Winter, direktør Norsk Polarinstitutt og senterleder Framsenteret. Les mer her

Torskevekst krever produktutvikling

Det er økonomisk krise i de viktigste torskemarkedene i EU. Torskenæringen forventer derfor at Brasil skal ta unna store deler av den rekordhøye torskekvoten neste år, men norsk klippfisk møter knallhard konkurranse i det brasilianske markedet.

(19. des. 2012) Kronikk i Nordlys: Finn-Arne Egeness, forsker Nofima og Ingelinn Eskildsen Pleym, forskningsassistent Nofima. Les mer her

Tøyer grenser i Barentshavet

Etter et tiår med økosystembaserte undersøkelser av livet i Barentshavet viser resultatene fra toktene at mange arter trekker øst og nord og tøyer yttergrensene i økosystemet.

(13. des. 2012) Kronikk i Nordlys: Lis L. Jørgensen - forskningskoordinator for økosystemtoktet ved Havforskningsinstituttet, Knut Sunnanå - leder for Barentshavprogrammet ved Havforskningsinstituttet og Gunnar Sætra ved Havforskningsinstituttet. Les mer her

Kina i nord - er vi forberedt?

Norge og Kina er tilnærmet perfekte partnere og bør oftere se mot nord sammen. Men Norge er ikke forberedt i forkant av Kinas inntreden i Arktis.

(28. nov. 2012) Kronikk i Nordlys, Kim Gabrielli Noguera, leder Kinagruppa i Oslo Arbeiderparti. Les mer her

Femdobling av oppdrett i nord?

En femdobling av norsk oppdrettsnæring vil kreve betydelig innovasjon og nytenkning både i myndighetenes og næringens strategier

(22. nov. 2012) Kronikk i Nordlys, Torbjørn Trondsen, prof./dr. ved Norges fiskerihøgskole og Victor Øiestad, prof./dr. og seniorrådgiver Akvaplan Niva. Les mer her

Nord-Norge-taperen?

Hva skal forskningen være til for? Nord-Norge, landsdelsidentiteten, nordlendingen eller forskningen selv og alle gjengangerne i litteraturlistene? 

(16. nov. 2012) Kronikk i Nordlys, Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys. Les mer her

Akers nordområdesatsing?

Den økende konsentrasjonen av fiskekvotene er ikke i interesse verken for forbrukerne eller kystsamfunnene  

(11. nov. 2012) Kronikk i Nordlys, Torbjørn Trondsen, professor i fiskerimarkedsføring, Norges fiskerihøgskole og Peter Ørebech, professor i fiskerirett, Norges fiskerihøgskole v/Universitetet i Tromsø. Les mer her

Mineraler og lokalt selvstyre

Gruvedrift er et klassisk eksempel på at naturmiljø og dermed lokale interesser som er avhengige av å høste naturen, blir tapere

(4. nov. 2012) Kronikk i Nordlys, Øyvind Ravna, Dr.juris, Universitetet i Tromsø. Les mer her

Nye Svalbard

Svalbard er en eksotisk naturperle, høyt skattet av forskningen, plassert midt i øyet av raskt framvoksende nærings- og geopolitiske interesser

(1. nov. 2012) Kronikk i Nordlys, Jan-Gunnar Winter, direktør Norsk Polarinstitutt og styreleder i Fram-senteret. Les mer her

Et styrket breddeuniversitet

UTDANNING: Hvordan sikrer og styrker vi utdanning og forskning for Troms og Finnmark i et Norge og Nord-Norge der ny aktivitet øker med stor fart?  

(23. okt. 2012) Kronikk i Nordlys, Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø. Les mer her

Derfor blir Norge knust av Sverige i nytenkning

Svenske Ericsson bruker ni ganger så mye på forskning, som Statoil, Telenor og Norsk Hydro til sammen.

(22. okt. 2012) Aftenposten. Les mer her

Mens vi venter på mineralstrategien

Mineralproduksjon er kunnskapsintensiv høyteknologi. Men satsing på forskning, innovasjon og utdanning må også gjøres i nord.

(21. okt. 2012) Kronikk i Nordlys, Christin Kristoffersen, lokalstyreleder Longyearbyen. Les mer her

Hurtigruten går på land

KYSTTURISME: Mange reiselivsbedrifter langs Norges langstrakte kyst ønsker «å låne Hurtigrutens gjester» gjennom å inngå en avtale om å levere utflukter

(19. okt. 2012) Kronikk i Nordlys, Trude Borch, forsker Nofima og Magnar Forbord, forsker Norsk senter for bygdeforskning. Les mer her

Norge, Russland og Barentshavet

Denne uken møtes den norsk-russiske fiskerikommisjonen i Trondheim. Kommisjonen står bak en formidabel vekst i ressursene.

(10. okt. 2012) kronikk i Nordlys, Alf Håkon Hoel, regiondirektør Havforskningsinstituttet. Les mer her

Bedrifter + Forskning = Sant?

Bedrifter i Troms bruker lite forskning i sitt utviklingsarbeid. Å bygge bro mellom næringsliv og forskning er et felles ansvar.

(05. okt. 2012) Kronikk i bl.a. Nordlys, Geir Bye, forsker, Norut  og May-Britt Ellingsen, seniorforsker, Norut. Les mer her

Ingen viktig skipsrute - enda

Ti skip seilte Nordøstpassasjen i fjor, 18.000 gikk Suezkanalen. Polhavet blir ikke viktig for gjennomseiling på lenge. Men utviklingen må følges nøye.

(21. sept. 2012) Kronikk i Nordlys, Eirik Mikkelsen, forskningssjef NORUT og Gunnar Sander, koordinator for «Flaggskip Polhavet» i Framsenteret. Les mer her

I skyggen av nordområdesatsingen

Regjerningens nordområdesatsing målbærer kunnskap, aktivitet og utvikling. Hvilken plass har unge i denne moderne samfunnsbyggingen?

(20. sept. 2012) Kronikk i Nordlys, Unn-Doris Bæck, professor Universitetet i Tromsø og Gry Paulgaard, professor Universitetet i Tromsø. Les mer her

Behov for mer folk i nord

Det er behov for mer folk i Finnmark og Nord-Troms

(17. sept. 2012) Kronikk av Norut-forskerne Elisabeth Angell, Ivar Lie og Paul Pedersen. Les mer her

Et 20-årsminne

Over natta var bildet av Russland endret fra fiende i den kalde krigen til miljøversting. Og det var på mange måter forståelig.

(2. sept. 2012) Kronikk i Nordlys, Salve Dahle, direktør i Akvaplan-niva. Les mer her

Vi har bygget kunnskap i 40 år

Uten Universitetet i Tromsø hadde vi ikke hatt UNN, Helse-Nord, NOFIMA, Forskningsparkens 70-talls bedrifter, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret eller sekretariatet for Arktisk Råd i Tromsø

(31. aug. 2012) Kronikk i Nordlys, Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø. Les mer her

Med stjerner i øynene!

Nordnorsk vitensenter er møtestedet der barn, unge og voksne kan utforske realfag gjennom egenaktivitet og i felleskap med andre 

(28. aug. 2012) Kronikk i Nordlys, Ann-Kristin Edvardsen, styreleder Stiftelsen Nordnorsk vitensenter og Tove Marienborg, direktør Stiftelsen Nordnorsk vitensenter. Les mer her

Velkommen til Steigen!

Hovedproblemet - sett fra Civita og AP-ledelsens side - er ikke små kommuner. Det er at folk i dette landet bor for spredt

(24. aug. 2012) Kronikk i Nordlys, Bente Aasjord, statsviter og skribent. Les mer her

Ikke alt som teller kan telles

Snøhvitprosjektet har skapt store kostnadsoverskridelser. Men det er kanskje en pris som er verdt å betale?

(3. juli 2012) Kronikk i Nordlys, Kathrine Tveiterås, stipendit ved Norges Fiskerihøgskole ved UiT. Les mer her

Tenk vann før olje

Forskere hevder at framtiden egentlig ikke handler så mye om ideologi og økonomi, men om vann og matvaresikkerhet

(2. juli 2012) Kronikk i Nordlys, John Gustavsen, forfatter og frilansejournalist. Les mer her

Sjømat-produksjonen bør økes

Økt sjømatproduksjon er en viktig del av svaret på den globale matvareutfordringen. Der kan Norge spille en viktig rolle.

(28. juni 2012) Kronikk i Nordlys, Geir Andreassen, adm. dir. i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Les mer her

Nord-Norge - bare en råvareleverandør?

Nord-Norge har et stort potensial som matregion. Men det betinger at landsdelen ikke bare blir en råvareleverandør.

(20. juni 2012) Kronikk i Nordlys, Ingrid Roaldsen, forsker i Nordlandsforskning, og Elisabeth Ljunggren, seniorforsker i Nordlandsforskning. Les mer her

Fortsatt behov for Tiltakssonen

Virkemidlene i Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms har virket stabiliserende for bosettingen i området. 

(20. mai 2012) Kronikk i Nordlys, Elisabeth Angell, forsker Norut Alta og prosjektleder for gjennomgang av Tiltakssonen. Les mer her

Styrket beredskap i nord

Et kraftsentrum for sikkerhet- og beredskapsarbeid i nord vil bidra til å befeste norsk redningstjenestes ry som et av verdens ledende. 

(14. mai 2012) Kronikk i Nordlys, Erling Bakkemo, prosjektleder RKSN Porsanger kommune. Les mer her

Reform eller revolusjon?

Samhandling innen utdanning handler ikke først og fremst om å bruke nye teknologier eller slå sammen institusjoner, det handler om mentale endringer.

(10. mai 2012) Kronikk i Nordlys, Lars Utstøl, daglig leder Studiesenteret.no). Les mer her

Nord og opp!

Økt befolkningstall gir optimisme i nord. Økningen skyldes imidlertid i større grad innvandring enn av at utflytta ungdom vender tilbake. 

(4. mai 2012) Kronikk i Nordlys, Bente Aasjord, statsviter og skribent. Les mer her

"Tromsøsuget" og Tromsøs vekst

Tromsøs vekst er avhengig av nyskapningsevnen i privat næringsvirksomhet og at byen klarer å rekruttere og beholde fagfolk.

(20. april 2012) Kronikk i Nordlys, Jan Einar Reiersen, kommuneplanrådgiver, Tromsø kommune og Britt Hege Alvarstein, byråd for byutvikling, Tromsø kommune. Les mer her

Lokalmat - ditt valg!

Er du bevisst på hva slags mat du handler - og kjenner du egentlig til lokalmaten fra nord?   

(18. april 2012) Kronikk i Nordlys, Hilde Halland og Ulrike Naumann, Bioforsk/Kompetansenettverket for lokalmat. Les mer her

Uten havner stopper Norge

Sjøtransporten utgjør på sett og vis en vesentlig del av livsnerven i vårt samfunn – den er viktig for oss alle  

(15. april 2012) Kronikk i Nordlys, Halvard Pettersen, havnedirektør Tromsø havn. Les mer her

Det militariserte Nord-Norge

Selv ikke under den kalde krigen var forsvarets etableringer mer distriktspolitisk motivert enn det som føres videre den nye langtidsplanen  

(13. april 2012) Kronikk i Nordlys, Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys. Les mer her

Nordområdepolitikk mens kysten avfolkes?

Hvordan kan Nord-Norge selv utvikle nordområdepolitikken når de ressursene vi lever av i nord fordeles av myndighetene i sør.

(12. april 2012) Kronikk i Nordlys, Torbjørn Trondsen og Peter Th. Ørebech, professorer ved Norges fiskerihøgskole, UiT. Les mer her

Petroleum-utdanningen styrkes

Økningen i petroleumsaktiviteten i nord fører til at utdanningstilbudet på dette feltet nå skal styrkes – blant annet ved Universitetet i Tromsø  

(10. april 2012) Kronikk i Nordlys, Morten Hald, dekan, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT. Les mer her

Trenger vi et omdømme som landsdel?

Nordnorske kommuner forsøker å bygge opp et sterkt og unikt omdømme – ofte hver for seg. Men hva med hele Nord-Norge?

(2. april 2012) Kronikk i Nordlys, Hilde Bjørnå, professor i statsvitenskap ISS, UiT og Arild Wæraas, forsker i statsvitenskap ISS, UiT. Les mer her  

God diagnose - dårlig medisin

Miljøutfordringene er av et omfang som trolig vil kreve vesentlige endringer i havbruksforvaltningen og måten havbruksnæringen blir regulert på.

(28. mars 2012) Kronikk i Nordlys, Bjørn Hersoug, professor Norges fiskerihøgskole, UiTog Jahn Petter Johnsen, førsteamanuensis Norges fiskerihøgskole, UiT. Les mer her

UiT i sitt førtiende år 

I sitt førtiende år får Universitetet i Tromsø stadig nye og sterkere posisjoner. Man er ikke størst, derfor må man enda oftere være først.    

(27. mars 2012) Kronikk i Nordlys, Jarle Aarbakke, rektor v/Universitetet i Tromsø. Les mer her

Vil du vite mer om nordområdene - les Nordområdemeldingen

Begrepet ”nordområdene” har nå glidd inn i dagligtalen i Nord-Norge. Når ting blir for vanlige, blir det fort utfordrende for mediene og politikerne å holde interessen ved like.    

(21. mars 2012) Leserinnlegg i Nordlys, Jarle Aarbakke, rektor v/Universitetet i Tromsø. Les mer her

Fortellingen om fremtiden i nord

For at regjerningens nordområdestrategi skal lykkes, må strategien politiseres og folk flest må engasjeres.

(15. mars 2012) Kronikk i Nordlys, Kirsti Methi, Tromsø. Les mer her

Ressurser uten forvaltning  

Tiden er overmoden for å kartlegge, overvåke og forvalte de verdifulle planteressursene i utmarka.   

(11. mars 2012) Kronikk i Nordlys, Kari Anne Bråthen, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø. Les mer her

Fru Justisia og torsken  

Hvor vellykket er egentlig norsk fiskerinæring, målt i evne til samfunnsbygging når den får en durabelig konkurrent, og hvor den selv er omstilt fra den gamle allmenningen til privatisering og omsettelig kvoter?   

(9. mars 2012) Kronikk i Nordlys, Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys. Les mer her

På sparebluss med mer LNG  

Skal gassen fra Snøhvit-feltet sendes i rør sørover, eller skal den bidra til industriell verdiskaping i Nord-Norge?  

(8. mars 2012) Kronikk i Nordlys, Erik Karlstrøm, adm. dir. North Energy. Les mer her

Nordområdene - hvor ble de av?  

Det er lite som tyder på at nordområdene skal bli den vekkelsen som skaper identitet rundt Nord-Norge som framtida satsingsområde. 

(22 feb. 2012) Kronikk i Nordlys, Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys. Les mer her

Samarbeid skal gi resultater  

Den nyetablerte bioteknologiske næringsklyngen BioTech North har bedre organisering og bedre samarbeid som mål. Det skal gi resultater. vis et arktisk nei til kineserne ender opp som norsk politikk, styrer Norge inn i en blindgate.

(20. feb. 2012) Kronikk i Nordlys, Trond Ø. Jørgensen, professor ved UiT og Ernst Kloosterman, leder av BioTech North. Les mer her

Kina inn i Arktis? 

Hvis et arktisk nei til kineserne ender opp som norsk politikk, styrer Norge inn i en blindgate.

(7. feb. 2012) Kronikk i Nordlys, Ivan Kristoffersen, tidligere sjefsredaktør i Nordlys. Les mer her

Utnyttelse av marine ressurser

Hvem skal være i førersetet når en ny nasjonal strategi for utnyttelse av marine ressurser blir utformet - bedriftene eller FoU-institusjonene?

(1. feb. 2012) Kronikk i Nordlys, Erik Løvaas, daglig leder i Marine Bioexploitation. Les mer her

Energiperspektivene og Arktis

Enhver leting etter olje og gass i Arktis må evalueres opp mot det å bruke alternative energisystemer.

(20. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Thomas B. Johansson, professor Universitetet i Lund, co-formann Global Energy Assessment. Les mer her

Oljedrøm og klimapolitikk

Hva skjer med den nordnorske oljedrømmen når Norge, Europa og resten av verden lykkes med å innføre en effektiv klimapolitikk? 

(17. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Nina Jensen, fagsjef WWF. Les mer her

Nyttårsbrev fra næringsråd i EU-delegasjonen

Ved inngangen til 2012 står EU fortsatt overfor store utfordringer med å håndtere krisen i eurosonen.

(17. jan. 2012) Per Kjell Mannes, næringsråd i den norske EU-delegasjonen. Les mer her

Mot nye høyder

Tromsø er blitt hovedstaden for norsk nordområdeforskning, det legges merke til også internasjonalt

(16. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Are Johnsen, adm. direktør Framsenteret og Helge M. Markusson, formidlingskoordinator Framsenteret. Les mer her

Energi i nordområdene

Arctic Frontiers er en uavhengig plattform og en politisk og vitenskaplig møteplass rettet mot verdens nordligste områder g gassvirksomheten vil trolig være den kraftigste motoren for vekst og utvikling i Nord-Norge og nordområdene i tiårene framover.

(15. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Salve Dahle, adm. direktør Akvaplan-niva og Reinhold Fieler, utviklingsdirektør Akvaplan-niva. Les mer her

Rusing på tomgang

Olje - og gassvirksomheten vil trolig være den kraftigste motoren for vekst og utvikling i Nord-Norge og nordområdene i tiårene framover.

(13. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Arvid Jensen, styreleder Petro Arctic, medlem regjeringens nordområdeutvalg. Les mer her

Yrkesrettet utdanning

Hvem skal bygge stillas, male, sveise, isolere eller utføre flere av de utallige oppgavene som følger av oljevirksomheten?

(12. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Trond Slettbakk, Kunnskapsparken Nord - Torbjørn Pedersen, Kunnskapsparken Nord - Knut Aaneland, North Energy - Ann-Kristin Edvardsen, NHO Troms og Liv-Cecilie Evenstad, Troms fylkeskommune. Les mer her

What next, Barents Cooperation?

Truly, one of the main pillars of the Barents Cooperation, the project-based cooperation between people and civil society groups is more vigorous than ever. But the political Barents Cooperation, the cooperation, which includes ministry representatives and regional leaders from the four Barents countries, is in limbo.

(11. jan. 2012) Kronikk i BarentsObserver, Atle Staalesen, rådgiver i Barentssekretariatet. Les mer her

Fra forskning til ny industri

Det blir lite verdiskaping hvis ikke kompetanse tas i bruk og forskning kommersialiseres, enten i eksisterende næringsliv eller i nyetableringer.

(11. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Karl Johan Jakola, ansvarlig partner NorInnova Forvaltning AS. Les mer her

Når Tromsø støtter Bodø . . 

Samarbeidet i Nord forutsetter arbeidsdeling og anerkjennelse. Derfor er det bra og viktig at Tromsø støtter Bodø i flybasesaken.

(9. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Frode Mellemvik, professor ved Universitetet i Nordland og leder av regjeringens Nordområdeutvalg. Les mer her

Paradokset repetert

At Norge skårer forholdsvis lavt på internasjonale innovasjonsindekser, er gammelt nytt. Det kalles det norske paradokset. Hvis indekser viser mye lavere innovasjon enn produktivitetsutviklingen tilsier, er det noe galt med indeksene, ikke med innovasjonen.

(19. jan. 2012) Innlegg i Offshore av Hans Henrik Ramm, uavhengig petroleumsstrategisk rådgiver. Les mer her

Gokk

Iskalde analytikere i Aker-konsernet har valgt Tromsø som senter i nord. Det er anti-Gokk så det suser!

(6. jan. 2012) Kronikk i Nordlys, Rolf Seljelid, forfatter og professor ved Universitetet i Tromsø. Les mer her

 

 

Kronikker fra 2011 og tidligere finner du her

 

 

© Aksjonsprogrammet, UiT Norges arktiske universitet, Univ.direktørens stab, 9037 Tromsø  
Telefon + 47 77 64 61 01 / +47 90 88 41 60, Fax +47 77 64 47 60, e-post til red: Jan Roger Iversen