- Kompetansemekling (KM) -

- et praktisk virkemiddel i VRI Troms -

Hva er KM?

 

KM er et virkemiddel i programmet "Virkemidler for regional FoU og Innovasjon" (VRI) i Troms. KM tar tar sikte på å :

  • øke innsatsen på forskning og utvikling (FoU) hos bedrifter som er motivert til å øke sin egen innovasjonsevne, og dermed også sin egen verdiskapning og konkurransekraft (FoU etterspørselsstimulans)

  • styrke forskningsinstituttenes rolle som samarbeidspartnere for næringslivet (FoU tilbudsstimulans) 

Mer informasjon om KM i VRI Troms finner du her

 

KM består av to viktige elementer; kompetansemekler og bedriftsprosjekt. Kompetansemeglerens rolle er å være et bindeledd mellom bedrifter og forskningsmiljøer, og sammen med bedriften, avdekke eventuelle bedriftsprosjekter som kan gi grunnlag for et praktisk FoU-samarbeid mellom vedkommende bedrift(er) og et eller flere relevante forskningsmiljø. 

Arbeidet som slike forskningsmiljø gjør i det enkelte bedriftsprosjekt, blir finansiert av KM. 

  • Mer informasjon om KM-virkemidlet kan du få hos Norut v/seniorrådgiver Geir Lorentzen, tlf. 934 20 287, mob. 926 16 844, e-post, hjemmeside

  • Geir Lorentzen er også deltaker i Enterprise Europe Network - les mer her og her (pdf.)

 Er innovasjon viktig?

Kanskje kan litt kortfattet lesestoff klare oppi det spørsmålet? 

  • Om innovasjon - les mer her

  • Hvordan komme på innovasjonsoffensiven? - les mer her

  • Ikke ett perspektiv, men to! - et forsøk på en helhetlig forståelse av innovasjon - les mer her

  • Styrket næringsliv krever samarbeid - les mer her

AntiSpam-filter. E-post adressene ovenfor fanges ikke opp av program som leter etter e-postadresser på nettet