Til startsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnmark

      "      

Troms

     "      

Nordland

     "    

Tromsø 

Bodø 

Konjunktur-barometer for Nord-Norge

Forskningsrådets ordninger for bedrifter

Patentstyrets kurs

Les

Innovasjons-bloggen

 

 

 

Innovasjon er ikke et sololøp - det er det kontinuerlige samspillet mellom individer, ideer, perspektiver, opplevelser og verdier. 

 

( Gary Hamel, professor i strategisk ledelse )

 

 

Velkommen til

Aksjonsprogrammets nettsider!

Programmet tar sikte på å styrke regionens konkurransekraft innen næringsrettet forskning og utvikling (FoU). Dette skal gjøres ved å utvikle gode relasjoner mellom forskningsmiljø, næringsliv og regionale myndigheter, samt ved å bidra til næringsrettede strategier i forskningsmiljøet. 

I tråd med dette tar disse nettsidene sikte på å være en fellesressurs for virksomheter i forskningsmiljø, næringsliv, fylkeskommuner, virkemiddelapparat og andre som er opptatt av næringsrettet forskning, innovasjon og utvikling i Nord-Norge. 

Denne fellesskapstanken er viktig. Å dele kunnskap og samarbeide på felt som er til felles nytte, har fått økt betydning for utviklinga i både enkeltvirksomheter og regioner. I dagens endringsfylte virkelighet er kunnskap blitt en ferskvare som raskt går ut på dato, hvis den ikke videreutvikles i møte med andres kunnskap. Å være seg selv nok, fører ofte bare til at virksomheten svekker sin egen utvikling og evne til å lykkes.


- sist oppdatert 21.10.2016 -

  
 
 
 
 
 

Initiativ-

takere

Program-partnere

 

©  Aksjonsprogrammet, UiT Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø  
Telefon + 47 77 64 61 01 / +47 90 88 41 60, Fax +47 77 64 47 60, e-post til red: Jan Roger Iversen
Besøksadresse: Hansine Hansens vei 18